Suomen kilpailukyky tarvitsee työelämään joustoa ja paikallista sopimista

Työelämä on parin viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut radikaalisti ja kaipaa uudenlaisia ratkaisuja, jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa. 2020-luvun työelämän haasteisiin ei voida vastata vanhoilla ratkaisuilla, vaan on kyettävä purkamaan jäykkiä rakenteita kuten työehtosopimuksia, jotka koskevat koko toimialaa. Pyrkimyksenä tulee olla kokonaisuutena joustavampi työelämä, jossa asiat sovitaan siellä, missä tieto on eli työpaikoilla. Sekä työn luonne että sen tekemisen tavat ovat muuttuneet, joten myös sääntelyn on elettävä ajassa.

Itsensä työllistäminen, yrittäjyys ja asiantuntijatyöt vaativat työmarkkinoilta muutosta. Tulevaisuudessa toistaiseksi voimassa oleva työsuhde yhden työnantajan palveluksessa ei ole tavoite tai normaali. Työuran aikana töitä tehdään palkkatyösuhteessa, yrittäjänä tai siinä välillä. Siksi meidän on tehtävä muutoksia työelämän sääntelyyn, joilla mahdollistetaan laajemman paikallisen sopimisen käyttö, lisätään työntekijän omaa oikeutta päättää työhön liittyvistä kysymyksistä sekä yksilöllisistä joustoista, joiden puitteissa jokainen voi vaikuttaa oman uransa etenemiseen paremmin kuin nyt.

Suomessa tuloerot ovat pienet, mutta talouskasvun aikana ne kasvavat henkilökohtaisen vaurastumisen myötä. Tämä kehitys on hyväksyttävä, jotta työnteon kannustavuus lisääntyy. Suomessa on oltava mahdollista vaurastua ilman, että verotus siitä rankaisee. On kohtuutonta, että lisäansioista rokotetaan niin korkealla verotuksella, ettei niiden hankkiminen kannata.

Työnteon pitää aina olla kannattavaa ja houkuttelevaa. Suomessa tehdään EU-maiden lyhimpiä työviikkoja ja meillä on enemmän vapaa-aikaa kuin maissa keskimäärin. Julkisen talouden kestävyyden kannalta tuottavuuden on lisäännyttävä. Kun palkat nousevat, on myös työn tehokkuuden kasvettava. Suomessa on myös kallista työllistää, mikä jarruttaa erityisesti pk-sektorin työpaikkojen kasvua. Palkkojen päälle tulevat sivukulut nostavat palkkaamisen kustannuksia jopa 40% työntekijälle maksettavan palkan päälle.

Tämän päivän maailmassa työntekijät liikkuvat maiden välillä ja kilpailuttavat työpaikkoja joustojen ja palkkauksen osalta. Suomi tulee pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa, mikäli työelämän joustoja ja paikallista sopimista lisätään sekä sallitaan maltillinen tuloerojen kasvu.