Tuottavuuden lisäämisellä ja maltillisella verotuksella lisää kilpailukykyä

Globaalissa kilpailussa Suomen tulee olla kärkipaikoilla. Tämän kilpailukyvyn saavuttamiseksi meidän tulee tehdä maassamme uudistuksia, jotka tekevät Suomesta houkuttelevan sijoittumispaikan sekä yrityksille että huipputason osaajille.

Julkisen sektorin koko on Suomessa suuri ja elämme jatkuvasti yli varojemme. On tehtävä uudistuksia, jotka lisäävät julkisen sektorin tehokkuutta. Eurostatin mukaan Suomen julkisten menojen suhde BKT:hen on vuoden 2016 tilastojen valossa n. 56 prosenttia, kun Ruotsin osuus on samassa vertailussa 50 % ja Euroopan talousveturi Saksan 44 %. On selvää, että kaikesta julkisin varoin tuotetusta palvelusta ei voida pitää kiinni, kun huoltosuhde heikkenee ja väestö vanhenee. Tässä tilanteessa Suomessa on kyettävä käymään keskustelua välttämättömistä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden palveluista.

Yritysten toiminnan kannalta Suomen houkuttelevuutta vähentää liiallinen sääntely ja kireä verotus. Pärjätäksemme globaalissa kilpailussa meidän tulee purkaa sääntelyä ja tehdä verotuksestamme kilpailukykyinen vertailumaihin verrattuna. Meillä ei ole varaa menettää yhtään yritystä vain siksi, että prosessit ovat liian monimutkaisia ja työvoima on kallista.

Ihmisten liikkuminen on maailmassa helpompaa kuin ikinä aiemmin. Tämä aiheuttaa oman haasteensa kilpailla globaaleilla markkinoilla. Eurostatin mukaan Suomen julkisen sektorin koko on merkittävästi mm. talousveturi Saksaa suurempi. Työllisyyden näkökulmasta Saksa on hyvä mallimaa myös palkkapolitiikassa, jossa hajautetulla sopimisella ollaan voitu taistella sekä työttömyyttä että liian suuria palkankorotuksia vastaan, saaden näin talous pysymään hyvällä uralla.

Suomalaiset yritykset kamppailevat jo nyt työvoimapulan kanssa, mikä näyttää myös huoltosuhteen heikkenemisen myötä vain pahenevan seuraavina vuosina. Verotusjärjestelmämme on kannustettava sekä uralla etenemiseen että osaajien hakeutumiseen Suomeen. Liian kireä verotus karkottaa osaajat työhön halvemman verotuksen maihin.

Suomi pärjää globaalissa kilpailussa, mikäli uskallamme parantaa julkisen sektorimme tuottavuutta sekä uudistaa verotusta ja purkaa sääntelyä.