Suomi ilmastopolitiikan ykkösmaaksi

IPCC:n ilmastoraportti julkaistiin lokakuussa 2018. Raportti oli karua luettavaa, ja on selvää, että pikaisiin toimiin on ryhdyttävä ilmaston lämpenemisen rajaamiseksi 1,5 asteeseen. Suomella on edellytykset nousta ilmastonmuutoksen torjunnan kärkimaaksi, sillä meillä on paljon huippuun viritettyä teknistä osaamista.

Ilmastonmuutoksen torjunta on yhteinen haaste, joten jokaisen maan osallistuminen on tärkeää. Tämän hetken keskusteluilmapiiri, jossa osa vapaan maailman johtajista kiistää koko ilmastonmuutoksen olemassaolon, on torjunnan kannalta vaarallinen. Maapallo tarvitsee pelastuakseen jokaisen maan aktiivisia toimia. On keskityttävä päästöttömien energiamuotojen kehittämiseen niin asumisessa, teollisuudessa kuin liikenteessäkin.

Suomessa on energiaintensiivistä teollisuutta, joka vaatii kilpailukykyistä energiaa ja varmoja energiaratkaisuja kyetäkseen kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. Suomen tulee siirtyä saastuttavien energiamuotojen tukemisesta päästöttömien tukemiseen siirtyen pikkuhiljaa kohti markkinaehtoisuutta.

Yritysten investoinnit riippuvat usein tulevaisuuden näkymistä ja ennustettavuudesta. On välttämätöntä, että energiapolitiikka muuttuu ennustettavammaksi, eikä vaihtele sen mukaan, millainen hallitus maassa kulloinkin istuu. On tehtävä pitkän aikavälin suunnitelmat ja sitoumukset kestävään energiapolitiikkaan.

Suomi voi olla suunnannäyttäjä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se vaatii meiltä rohkeutta muuttaa omaa toimintaamme ja tarjota ratkaisuja koko maailmalle.