Maalikoneeseen vastanneiden näkemys 2042-visiosta: Yritykset muutoksen vetureina, byrokratia minimiin, koulutususko säilyy!

Yli 2 200 suomalaista vastasi syksyn ja kevään aikana EK:n, Suomen Yrittäjien, Keskuskauppakamarin ja Perheyritysten liiton avoimeen Maalikoneeseen siitä, millainen Suomen seuraava kvartaali tulee olemaan ja millaisessa maassa elämme vuonna 2042. Tuloksissa korostuu vastaajien näkemys työn kannattavuudesta niin itselle kuin yrityksille sekä koulutuksen rooli talouden ja työn kivijalkana.

"Vuoden 2042 Suomi on osaamiseen nojaava, yrityksiin uskova, koulutuksen talouden kivijalaksi perustava, kansainvälisesti verkostoitunut maa, joka ratkoo ilmastonmuutosta yli oman painoluokkansa. Byrokratia on karsittu minimiin. Suomessa voi olla alueellisia eroja. Valtiota tarvitaan, mutta yritykset toimivat muutoksen vetureina."

Näin voidaan summata syksyn ja kevään aikana Maalikoneeseen vastanneiden näkemyksiä Suomen seuraavasta kvartaalista. Maalikoneessa vastaajilta kysyttiin viidessä eri teemassa tulevaisuudenvisioita ja haastettiin miettimään toimenpiteitä, jotka vision saavuttamiseksi tulisi tehdä vuoteen 2042 mennessä. Kyselyn teemat olivat työ, talous, koulutus, ilmasto ja globalisaatio.

Työ halutaan kannattavaksi

Työ-teeman vastauksista on selvää, että enemmistö vastaajista toivoo, että työ olisi kannattavaa niin itselleen kuin yrityksille. Visioissa tämän mahdollistaa julkinen järjestelmä, mutta vuonna 2042 byrokratia on karsittu minimiin.

Yli puolet vastaajista valitsi visiokseen kolmikon "Työtä tekemällä jokaisen on mahdollista ansaita riittävä elintaso", "Työn tekeminen on aina kannattavaa" ja "Suomessa on helppo yrittää ja työllistää".

Koulutus ruokkii työtä ja taloutta ja yritykset toimivat ilmaston muutoksen ratkaisijoina

Koulutus-teeman tulokset tukevat ajatusta työn kannattavuudesta. Koulutuksen tehtävä on vastaajien mielestä selkeästi ruokkia taloutta ja työtä. Koulutus on ratkaisu, joka mahdollistaa muun vision toteutumisen vuonna 2042. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ”Suomen yksi keskeisimmistä kilpailuvalteista on tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminta".

Ilmasto-teema oli vastaajien osalta eniten jakautunut ja siinä valitut ratkaisut monipuolisimpia. Yhteistä vastauksissa on vahva usko yrityksiin, regulaatioon ja suomalaisten rooliin EU-tason ja Pohjoismaiden välisessä yhteistyössä. Pelkästään yksittäisen kuluttajan ratkaisujen ei uskota riittävän, ja samalla tunnustetaan, että ilmastonmuutoksen haasteet eivät ole katoamassa mihinkään.

Maalikoneen vastaukset antavat hyvää vauhtia vaalien jälkeen alkaviin hallitusneuvotteluihin. Suomalaista politiikkaa tulee kehittää kunnianhimoisempaan suuntaan, sillä nykyinen vauhti yhteiskunnan uudistamisessa ei vain yksinkertaisesti riitä.