Globalisaatio haastaa taloutta ja työvoiman saatavuutta

Suomi on monella tapaa Euroopan unionin, talousintegraation ja globalisaation hyötyjä. Osana EU:ta pienen vientimaamme kotimarkkinat ovat kasvaneet lähes 70-kertaisiksi. EU on toiminut korvaamattomana ponnahduslautana, kun suomalaisyritykset ovat laajentuneet maailmanmarkkinoille. Suomen aktiivisuus Euroopan unionissa on avaintekijä pienen maamme selviämiselle globaalissa kilpailussa.

Suomi elää viennistä, joka vaatii toimivien sisämarkkinoiden lisäksi hyvin toimivat ulkosuhteet. On selvää, että yhtenäisellä Euroopalla on leveämmät hartiat neuvotella kauppasopimuksista ja tulleista isojen talousmahtien kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Vahva EU on Suomen etu myös tulevaisuudessa. Euroopan unionin on oltava kansainvälisen kauppapolitiikan merkittävä toimija ja pyrittävä löytämään keinot oman vientinsä turvaamiseen.

Suomen ja koko Euroopan unionin kannalta on kriittistä, miten Brexit lopulta toteutuu. Britannian EU-ero luo epävakautta koko maailmantalouteen, ja on merkittävä tekijä myös suomalaisyritysten kaupankäynnissä, jota se väistämättä hankaloittaa. Brexitin lisäksi myös epävakaa tilanne Yhdysvalloissa luo isoja haasteita Euroopan kilpailukyvylle.

Globaaleista megatrendeistä myös kaupungistuminen haastaa harvaan asuttua Suomea. Miten varmistamme työvoiman saatavuuden sekä ammattitaidon myös tulevaisuudessa? Seuraavaksi koko maata koskevaksi haasteeksi on muodostumassa osaavan työvoiman rekrytointivaikeudet. Työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisen haastetta Suomen pitää ratkoa esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä sekä työlupiin liittyviä prosesseja nopeuttamalla ja helpottamalla.

Suomi pärjää tulevaisuudessakin, mikäli pysymme globaalin kehityksen tahdissa, vaikutamme Euroopan unionin ytimessä ja löydämme keinot työvoiman saatavuuden ratkaisemiseksi.