Minkälainen
maali suomalaisen
politiikan päässä
häämöttää?

MAALIKONE -> 2042

Maalikoneen avulla pääset kertomaan, millainen on sinun Suomesi vuonna 2042. Maalikoneen omana maalina on kehittää suomalaista politiikkaa kunnianhimoisempaan suuntaan, sillä nykyinen vauhti yhteiskunnan uudistamisessa ei vain yksinkertaisesti riitä.

Käy kertomassa oma näkemyksesi
millainen Suomi on vuonna 2042.

SIIRRY MAALIKONEESEEN

Keskustelu tulevista vaaleista ja seuraavan eduskunnan ja hallituksen linjauksista käy kuumana, mutta kuinka moni taho yhteiskunnassamme miettii sitä, millaisessa maassa elämme vuosikymmenten päästä? Kuinka paljon Suomessa tehdään liian lyhytkatseisia päätöksiä, jotka eivät kanna riittävän pitkälle?

Blogi 5.

Koulutuksen kilpailukyky on turvattava uusin keinoin

Suomen kilpailukyky nojaa korkeaan koulutukseen ja vahvaan tutkimusosaamiseen. Laadukas ja korkea koulutuksen taso tulee säilyttää jatkossakin, jotta voidaan mahdollistaa Suomen menestyminen kansainvälisessä kilpailussa.

LUE LISÄÄ

Blogi 4.

Suomi ilmastopolitiikan ykkösmaaksi

IPCC:n ilmastoraportti julkaistiin lokakuussa 2018. Raportti oli karua luettavaa, ja on selvää, että pikaisiin toimiin on ryhdyttävä ilmaston lämpenemisen rajaamiseksi 1,5 asteeseen. Suomella on edellytykset nousta ilmastonmuutoksen torjunnan kärkimaaksi, sillä meillä on paljon huippuun viritettyä teknistä osaamista.

LUE LISÄÄ

Blogi 3.

Globalisaatio haastaa taloutta ja työvoiman saatavuutta

Suomi on monella tapaa Euroopan unionin ja globalisaation hyötyjä. Osana EU:ta pienen vientimaamme kotimarkkinat ovat kasvaneet lähes 70-kertaisiksi. EU on toiminut korvaamattomana ponnahduslautana, kun yritykset ovat laajentuneet maailmanmarkkinoille. Suomen aktiivisuus Euroopan unionissa on avaintekijä pienen maamme selviämiselle globaalissa kilpailussa.

LUE LISÄÄ

Blogi 2.

Tuottavuuden lisäämisellä ja maltillisella verotuksella lisää kilpailukykyä

Globaalissa kilpailussa Suomen tulee olla kärkipaikoilla. Tämän kilpailukyvyn saavuttamiseksi meidän tulee tehdä maassamme uudistuksia, jotka tekevät Suomesta houkuttelevan sijoittumispaikan sekä yrityksille että huipputason osaajille.

LUE LISÄÄ

Blogi 1.

Työelämään joustoa ja paikallista sopimista

Työelämä on parin viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut radikaalisti ja kaipaa uudenlaisia ratkaisuja, jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa. 2020-luvun työelämän haasteisiin ei voida vastata vanhoilla ratkaisuilla, vaan on kyettävä purkamaan jäykkiä rakenteita kuten työehtosopimuksia, jotka koskevat koko toimialaa...

LUE LISÄÄ